SINCE 1975
技友牌工業電動起子 Professional Industrial Torque-control Electric Screwdriver

KDS系列 智能擰緊電動起子

手持式

K-Ducer系列為先進的A級智能控制擰緊電動工具

KDS-PL(20Nm以下)

KDS-PL(20Nm以上)

KDS-PL ANG(彎頭)

KDS-PL P(槍型)
KDS-PL P/U

KDS 電動起子 - 手持式

* 左右滑動以查看完整表格
機種選擇建議使用於最大扭矩80%以下,KDS電動起子必須搭配KDU控制器使用。